OPIS PROJEKTU

Centrum medyczne chirurgii naczyniowej i ogólnej działające w Kielcach przy ul. Warszawskiej 21 powstało dzięki funduszom Unii Europejskiej. Inwestycja realizowana była w ramach projektu nr WND-RPSW-01.02.00-26-005/13 pn. „Wzrost konkurencyjności Plus – Med przez utworzenie powiązania kooperacyjnego, zakup infrastruktury technicznej, sprzętowej i wprowadzenie innowacyjnych metod z zakresu chirurgii naczyniowej i ogólnej” w ramach działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Osi Priorytetowej 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany był przez konsorcjum firm: "PLUS – MED Spółka Cywilna Paweł Bodzenta, Roman Gołąbek" oraz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Kundera.

Projekt polegał na stworzeniu specjalistycznego centrum medycznego (z częścią przychodnianą i salą operacyjną) wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Konsorcjanci w ramach projektu świadczą następujące usługi.

  • Skleroterapia parowa
  • Zabiegi laserem metodą transdermalną
  • Oddział chirurgii jednego dnia